понеделник, 10 декември 2012 г.

Телефон 112

 На телефон 112 може да бъде потърсена помощ при пожари, наводнения, спешни медицински случаи, ураганни ветрове, земетресения, пътнотранспортни произшествия, промишлени аварии и други замърсявания, радиация, зимни бури, съмнения за антракс и други биологични агенти.

 Телефон 112  е съвременна високотехнологична система, която осигурява на европейските граждани бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране в случаи на заплаха за здравето, сигурността и имуществото им при различни по характер произшествия и инциденти. Системата оптимизира времето за реакция при извънредни ситуации и подобрява координацията между службите за спешно реагиране.
Въвеждането на Единния европейски номер за спешни повиквания (ЕЕНСП) 112 в България е ангажимент, възложен с решение на Европейската комисия. Решението за изграждане на спешен телефон е взето от Европейския съюз през 1991 г., което впоследствие е заменено с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа. От 2008 г. телефон 112 функционира в 27-те държави членки на Общността.

wikipedia.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар