неделя, 20 март 2022 г.

дЕволюция на епидемиите

 Забелязахте ли зависимост в новите епидемии, които се появяват през последните десетилетия?