събота, 9 август 2014 г.

Хора с креативен поглед към несполуката

Хора надмогнали несполуката и проявили въображение, като превръщат дефекта в ефект...

петък, 7 февруари 2014 г.